Loading

Съгласно Удостоверение № 379019 от Комисия за Защита на личните данни, Емпор Груп ООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“

Това е гарант,че Вашите лични данни са непрекосновенни и никой не може да злоупотреби с тях.