Loading

Връщане,Отказ,Замяна Или Рекламация

Най-важното нещо за нас е клиентите ни да бъдат максимално доволни от своята поръчка.Ние сме коректни с абсолютно всеки клиент!Съобразяваме се и спазваме законите на Република България.

Според действащото законодателство на нашата страна то Ви имате право на:

ВРЪЩАНЕ, ОТКАЗ, ЗАМЯНА ИЛИ РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕНОТО! 

1.ВРЪЩАНЕ,ОТКАЗ:

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Eмпор Груп ООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).Право на отказ по телефона се приема,но за Ваше и наше улеснение е желателно то да бъде в писмен вид!Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До 

 

Eмпор Груп ООД

 

гр.Варна,ЗПЗ,ул.Уста Колю Фичето №36

Тел 0879101811 

email: bijou.glory@gmail.com:

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

 

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

 

..........................................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

 

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

 

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

 

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

– Дата ..............................................................................................................................

 

------------------------------------------------------

 

* Ненужното се зачертава.“ 

 

________________________________________________________________________________

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.bijouglory.com, като в случай че използва тази възможност, Eмпор Груп ООД незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора,Eмпор Груп ООД ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Емпор Груп ООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Емпор Груп ООД за неговото решение за отказ от договора. Възстановяването на сумата ще стане по начина, по който е извършено първоначалното плащане, освен ако потребителят изрично не е изразил съгласието си за използване на друго платежно средство и това не е свързано с разходи за него.

Емпор Груп ООД  има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

Потребителят следва да изпрати на Емпор Груп ООД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Емпор Груп ООД за отказа си от договора. 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Емпор Груп ООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Стоката следва да бъде върната в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 

 

В  случай,че върнатия продукт(продукти) отговаря на всички описани по-горе условия,то“Eмпор Груп ООД“ ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно нормативните разпоредби от Закона за защита на потребителите.

2.ЗАМЯНА:

Желания за замени се подават  в: писмен вид на имейл: bijou.glory@gmail.com или в свободен текст в нашия склад находящ се в град Варна,ул.Уста Колю Фичето №36 .Желание за замяна се приема и на тел 0879101811.

Закупена стока може да бъде заменена в срок от четиринадесет /14/ дни от получаването.

Стоката следва да бъде върната неизползвана в пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.Емпор Груп ООД запазва правото си, в случай, че върнатата стока е увредена със следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи аксесоари да прецени дали да приеме желанието за замяна за  действително.

 Необходимо е да се свържете с нас.Това може да стане по телефона,на място в нашия склад или по имейл.Ако е посредством електронна поща,Молим да изпратите имейл с номер на поръчка, дата, име и телефон за връзка, както и да напишете Вашето желание максимално ясно. В рамките на един работен ден ние ще се свържем с Вас и ще получите инструкции, как да върнете или размените вашият продукт(и)

3.РЕКЛАМАЦИЯ:

Рекламация се подава устно на тел 0879101811  или писмено, като за улеснение на клиентите ни това може да стане в склада на дружеството.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви пред „Емпор груп” ООД или упълномощено от нас лице до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията се подава устно или писмено, като за улеснение на клиентите ни това може да стане в склада на дружеството.

В случай на промяна в условия за поръчка и доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта сме длъжни да уведомим клиентите за извършените промени,чрез секция СЪОБЩЕНИЯ:http://www.bijouglory.com/page.php?l=bg&page=20

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на www.bijouglory.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез  наш сътрудник на 0879101811, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. 

При използване на Сайта на www.bijouglory.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Благодарим за вниманието!