Loading

Като добросъвестен търговец държащ на своите клиенти ние даваме гаранция за своите продукти!

Срокът на законната гаранция на предлаганите продукти е 30 дена от датата на покупката. Гаранцията покрива евентуални фабрични дефекти, но не покрива дефекти, настъпили поради неправилна експлоатация на продукта, както и дефекти, настъпили при механично увреждане като изпускане, удар,разпокъсване,надраскване и т.н.